EnviMap Krzysztof Pyszny envimap.pl

EnviMap | Raporty środowiskowe | OpracowanieRaport OOŚ składa się do organu zajmującego się postępowaniem w sprawie określenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (najczęściej jest to urząd gminy, urząd miasta, bądź RDOŚ) przez wnioskodawcę lub wyznaczonego przez niego pełnomocnika, którego pełnomocnictwo na wcześniejszym etapie postępowania zostało dołączone wraz z potwierdzeniem wykonania stosownej opłaty skarbowej, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zazwyczaj wyznacza się metodami modelowania matematycznego emisji zanieczyszczeń do powietrza czy emisji hałasu. Wykorzystuje się do tego wiele wzorów np. do obliczenie potencjalnego leja depresji powstałego w wyniku wykonania np. wykopów fundamentowych.

Raport środowiskowy

EnviMap Krzysztof Pyszny
Tel.: 504278080
Piątkowska 118 / 31
60-649 Poznań
wielkopolskie
REGON: 366345681

Otwarte:
Pon. - Pią. 8:00-16:00