"ASONA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA asonapolska.pl

Tynk akustyczny - Asona PolskaPomiary akustyczne zrobione przez inżynierów z Asona Polska odnoszą się do: oceny oddziaływania drgań na budynki, modelowania i obliczania drgań w budynkach, doboru wibroizolacji, oceny oddziaływania drgań na ludzi pozostających w budynkach, pomiarów i oceny poziomu dźwięku A w budynkach, izolacyjności akustycznej na dźwięki powietrzne, obliczeń izolacyjności akustycznej na dźwięki powietrzne, pomiarów poziomu hałasu w środowisku, obliczeń poziomu hałasu w środowisku, pomiarów czasu pogłosu w pomieszczeniach, a także obliczeń parametrów akustycznych pomieszczeń pod względem czasu pogłosu i zrozumiałości mowy. Wszystkie działania bazują na określonych metodach badań.

Tynk akustyczny

"ASONA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Tel.: +48226158050
ul. Żelechowska 2
04-854 Warszawa
mazowieckie
REGON: 360674432